Om oss

På Järvikylä Gård i Jorois kommun jobbar sammanlagt 120 personer. I likhet med familjeföretag i allmänhet, är båda syskonen, Albert och Caroline, aktiva i företagsverksamheten. Det var Alberts och Carolines far, Karl Grotenfelt, som grundade Famifarm Oy år 1987. Det första växthuset byggdes på ladugårdsvinden och under årens lopp har Kalles dröm om återupplivandet av släktgården och den omgivande landsortsmiljön gått i uppfyllelse. Det har krävt ett oräkneligt antal arbetstimmar och många olika projekt, men som tack har han och gården prisbelönats av bland annat Europiska Jordägarnas förbund (ELO), som sorterar under EU-kommissionen.

Idag sysselsätter Järvikyläprodukterna 120 personer som smidigt jobbar parallellt med de anställda inom gårdens övriga lantbruksverksamhet.

 

Roosa_nauha_RGB

I år stöder vi Cancerstiftelsens Rosa Bandet-insamling. Insamlingen stöder bröstcancerforskning och rådgivning. Kampanjinsamlingens medel ger stöd åt cancerpatienterna och åt deras familjer. Tack för ditt stöd.

BV_Certification_ISO9001   LK_FIN_pysty   

Sallatssorter och örter som säljs med varumärket Järvikylä vittnar på sitt sätt om gårdens historia. De har odlats med omsorg och kärlek på vår släktgård. Vi värnar om kvaliteten i varje steg av produktionen och har förbundit oss att följa Bureau Veritas kvalitetsstandard ISO 9001:2015 samt Handelsträdgårdsförbundets guide Laatutarha. Laatutarha är en gemensam guide för handelsträdgårdsproducenterna i Finland. Guiden är avsedd att säkerställa produktsäkerheten, minsta möjliga miljöbelastning och en god arbetsmiljö för de anställda.

Järvikylä erbjuder finländarna inhemska, rena kruksallatssorter och örter – färska året om. Sortimentet har utvidgats under årens lopp och än idag försöker vi komma ut med minst en nyhet varje år.

 

PYR_GREEN_200px

Järvikylä har anslutit sig till Rinki, en organisation som övervakar förpackningarnas producentansvar. Medlemmarna har förbundit sig att i sin helhet ombesörja insamling och materialåtervinning av förpackningsavfall inom Finland samt stå för de kostnader detta ger upphov till. Producentansvarssystemet innebär att endast en ringa del av Järvikyläs totala förpackningsvolym inte återvinns.