-Famifarm Oy:n tavarantoimittaja- ja työvoimarekisterin tietosuojaseloste
Famifarm Oy:n tavarantoimittaja- ja työvoimarekisterin tietosuojaseloste2019-01-30T12:35:36+00:00

1. Rekisterinpitäjä

Famifarm Oy
Kartanotie 6, 79600 Joroinen
Y-tunnus: 0584025-2

2. Tietosuojavastaava

Yhteyshenkilö: Jussi Loimusalo, talouspäällikkö
Postiosoite: Kartanotie 6, 79600 Joroinen
Puhelin: 017 4704 407
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@famifarm.fi

3. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Famifarm Oy:n (jäljempänä ”Yhtiö”) tavarantoimittajien ja potentiaalisten tavarantoimittajien edustajien, työvoiman ja potentiaalisen työvoiman henkilötietoja.

4. Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyperuste on tapauksesta riippuen Yhtiön käyttötarkoituksiin perustuva oikeutettu.

4.1 Toimittajat ja alihankkijat

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Yhtiön olemassa olevien ja potentiaalisten tavarantoimittajien asiakassuhteiden hoitaminen ja ylläpito.

4.2 Henkilöstö

Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoituksena on Yhtiön työvoiman ja potentiaalisen työvoiman osalta työsuhteiden luominen, ylläpitäminen ja hoitaminen.

5. Käsiteltävät henkilötiedot

5.1 Yhtiö käsittelee seuraavia tavarantoimittajien ja potentiaalisten tavarantoimittajiensa edustajien yhteyshenkilöiden henkilötietoja:

– henkilön nimi

– henkilön yhteistiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero)

– henkilön edustama yritys (osoite, puhelinnumero)

– henkilön asema yrityksessä

5.2 Yhtiö käsittelee seuraavia työvoimansa ja potentiaalisen työvoimansa henkilötietoja:

– henkilön nimi ja yksilöintitiedot (sosiaaliturvatunnus)

– henkilön yhteistiedot (osoite, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot)

– työnhakijoiden työnhakuprosessissa itsestään ilmoittamat tiedot tai työnantajan edustajien rekrytointiprosessissa kirjaamat tiedot- yleiset työsuhdetta käsittelevät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään (esim. rekisteröityjen tekemät yhteydenottopyynnöt ja hakemukset Yhtiön verkkosivujen kautta ja rekisteröidyiltä saadut käyntikortit). Tämän lisäksi henkilötietoja kerätään muista julkisista lähteistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yhteisöiltä. Tietojen päivitys tapahtuu rekisteröidyltä itseltään saatujen tietojen perusteella, osan tiedoista päivittää esimies, palkkahallinnon tai henkilöstöhallinnon asiantuntija.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja voidaan siirtää Yhtiön myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneille Yhtiön lukuun suoritettavia markkinointitoimenpiteitä varten.

8. Henkilötietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot voidaan säilyttää tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai Yhtiön sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.
Työvoiman henkilötiedot säilytetään lain vaatima vähimmäisaika.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Sähköisessä muodossa oleva palaute tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan välittömästi käsittelyn jälkeen.

Sähköinen aineisto: Sähköpostiin saapuneiden palautteiden luku-, lähetys- ja poistamisoikeudet on rajattu vain verkkopalvelusta vastaaville työntekijöille. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään ainoastaan verkkopalvelusta vastaaville työntekijöille. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

Haku

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Uusimmat sisällöt