Kvalitet och värden

På Järvikylä gård är kvaliteten A och O. Vi har ett starkt förtroende för våra varumärken men vi vill också att produktlöftet infrias av varje enskild produkt.  Därför jobbar vi oavbrutet med kvalitetsutvecklingen. Auditeringar är en naturlig del av vår verksamhet och vi sätter stort värde på vårt ISO9001 kvalitetscertifikat. Kvalitetssystemet omfattar både arbetsprocesser och uppföljning i eventuella problemsituationer. Vi har därtill anslutit oss till Handelsträdgårdsförbundets kvalitetsstandardsystem.

Vi har också gått in för grön energi i vår verksamhet och byggt en egen värmecentral i vilken vi bränner flis och torv. I och med värmecentralen har vi lyckats reducera våra koldioxidutsläpp betydligt.

Alla våra produkter odlas ekologiskt. Läs mer om våra produktionsmetoder här.

Kunden i centrum

Nöjda kunder och konsumenter är verksamhetens röda tråd.
All vår verksamhet grundar sig på detta.

Vi utvecklar och utvecklas

Vi vill tro på framtiden och ständigt utveckla våra produkter och produktmarknaden.

Traditioner

I Järvikylä kombinerar vi ett modernt familjeföretag och en gård med 300 år av jordbrukstradition.

Ansvarskännande

Vi är ansvarskännande som anställda och som företag, i allt vi gör.