Vi på Järvikylä

På Järvikylä Gård jobbar sammanlagt 120 personer. Båda huvudägarna, syskonen Albert och Caroline, är aktiva i företagsverksamheten. Famifarm grundades 1987 av Alberts och Carolines far, Karl Grotenfelt, och samma år kom de första kruksallaterna ut i butikerna. Famifarm har med varumärket Järvikylä varit med om att bygga upp kruksallats- och krukörtsmarknaden i Finland. Sortimentet har utvidgats under årens lopp och vi strävar med att komma ut med minst en nyhet varje år.Vietimme toukokuussa 2012 yrityksen
25-vuotisjuhlia villin lännen -teemalla.