Historia

Järvikylä gård i Jorois kommun är ett utmärkt exempel på en gård med traditioner. Gården, liksom hemkommunen, har genomlevt händelserika århundraden. På 1500-talet fanns endast ett fåtal herrgårdar i Finland och dessa var huvudsakligen belägna i landets västra och södra delar. Under 1600-talet etablerades ett flertal herrgårdar inom sockengränserna, en följd av förläningar och den goda jordmånen i trakten. Det geografiska läget intill den ryska gränsen var en bidragande orsak.Fram till 1800-talet var herrgårdslivet livligt tack vare kadettskolan i Haapaniemi. Utöver Järvikylä gård hittar vi många andra herrgårdar i Jorois – Paajala, Frugård, Kotka, Hoviniemi, Torstila och Joroisniemi. Enligt tidens mönster i militära kretsar hörde man ofta franska talas på brigadofficerarnas talrika tillställningar och Jorois fick i Stockholm t.o.m. smeknamnet “Lilla Paris”.

När kadettskolan stängdes, avmattades herrgårdslivet i Jorois för en tid. Under 1800-talets senare hälft fann gårdarna emellertid sin plats i spetsen för utvecklingen av lanthushållningen. Järvikylä gård var en föregångare vid förädlingen av nötkreatur, i synnerhet med avelsarbetet för finsk lantrasboskap. Gården hade ett eget mejeri och smöret såldes ända i St. Petersburg. Det berättas att smör som kärnats på Järvikylä gård rentav serverades på världsutställningen i Paris år 1900. På Järvikylä verkade därtill en privat mejeriskola och en folkskola.

Idag är Järvikylä ett sällsynt exempel på en herrgård där verksamheten fortgått oavbruten genom tiderna. Gården har stannat inom släkten i århundraden. Trots många förändringar är huvudnäringen alltjämt jordbruket. Karaktärsbyggnaden med omgivning fungerar alltjämt som släktens bostad. I Järvikylä lever alltså herrgårdskulturen starkt och kombinerar sekellånga traditioner med en modern men etisk affärsverksamhet.