Järvikylä gård

Järvikylä är en herrgård i södra Savolax som har haft en betydelsefull roll i Savolax historia. På gården odlas också Finlands största urval örter och sallatssorter.

 

 

 Järvikylä gård är belägen i Jorois kommun i Savolax, i ett böljande åkerlandskap vid sjön Valvatus, omgiven av höga furuklädda åsar. Gården, som varit i släkten Grotenfelts ägo sedan år 1674, drivs idag av Albert Grotenfelt, den elfte generationen.

På gårdens åkrar odlas även gräsmatta. I Helsingfors har gräsmatta levererats bl.a. till Esplanadparken samt grönområdena kring Riksdagshuset, Finlands Bank och till Brunnsparken. Utöver den moderna odlingen av krukgrönsaker och gräsmatta har man sedan 1800-talet idkat traditionellt jord- och skogsbruk på Järvikylä gård.